Ždiar Florbal - Propozície

Propozície Vianočného florbalového turnaja v rámci projektu „Zober loptu nie drogy“.

Ciele turnaja:
- spojenie športovania a dobrých pocitov z neho s posilňovaním zdravia a následná prevencia proti potrebe umelých zážitkov prostredníctvom drog
- vzájomné zdravé súperenie medzi ročníkmi
- vedenie žiakov k hre fair-play

A/ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Organizátor :
ZŠ s MŠ Ždiar a OZ „Zober loptu, nie drogy“
Termín :
18. 12. 2017 – turnaj dievčat
19. 12. 2017 – turnaj chlapcov
Miesto a čas :
Telocvičňa ZŠ s MŠ Ždiar
Kategórie :
I. kategória – dievčatá 4.,5. a 6. ročníka
II. kategória – dievčatá 7.,8. a 9. ročníka
III. kategória – chlapci 4.,5. a 6. ročníka
IV. kategória – chlapci 7.,8. a 9. ročníka

Koordinátor projektu: Mgr. Ivana Kulíková, PhD.
Rozhodcovia: Mgr. Vladimír Mačák, Mgr. Gabriela Krasuľová, Mgr. Ivana Kulíková
Účastníci : Chlapci a dievčatá 4.-9. ročníka ZŠ s MŠ Ždiar

B/ TECHNICKÉ USTANOVENIA

Pravidlá a predpis:
Hrá sa podľa platných pravidiel florbalu a týchto propozícií.
Družstvo tvorí 8 hráčov z jedného ročníka. Každý ročník postaví jedno chlapčenské a jedno dievčenské družstvo.
Hráči mladšieho družstva majú na ihrisku o jedného hráča viac ako hráči staršieho družstva.
Systém súťaže:
V každej kategórii sa hrá systémom každý s každým.
Hracia doba:
2×15 min.
Hodnotenie:
Po zápase s nerozhodným výsledkom nasledujú tri trestné strieľania, ďalej po jednom až do rozhodnutia.
V prípade rovnosti bodov o konečnom poradí rozhoduje:
• body zo vzájomných zápasov,
• skóre zo vzájomných zápasov,
• celkové skóre,
• pomocné body z trestných strieľaní,
• vyšší počet všetkých strelených gólov,
• žreb
Časový rozpis :
18. 12. 2017
10.00 hod. – otvorenie
10.10 hod. – vylosovanie poradia zápasov
10.15 hod. – zápasy v skupinách ( I. a II. kategória)
14.00 hod. – vyhodnotenie a ukončenie turnaja

19. 12. 2017
10.00 hod. – otvorenie
10.10 hod. – vylosovanie poradia zápasov
10.15 hod. – zápasy v skupinách ( III. a IV. kategória)
14.00 hod. – vyhodnotenie a ukončenie turnaja