Koškovce Florbal - Propozície

Propozície florbalového turnaja v kategórii ŽIACI 5.-7.roč.

A. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

1. Organizátor: ZŠ s MŠ Koškovce, Projekt „Zober loptu, nie drogy“

2. Termín: 16. november 2017 (štvrtok)

3. Miesto: Telocvičňa ZŠ s MŠ Koškovce

4. Veková kategória: Žiaci 5.-7. ročníka

5. Počet družstiev: 4 družstvá florbal

6. Počet osôb v družstve: Max. 10 hráčov

7. Štartovné: 0 €

8. Občerstvenie: Zabezpečí organizátor turnaja.

9. Hrací systém:
Vekovo rovnaké družstvá žiakov ZŠ s MŠ Koškovce, ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou a ZŠ Laborecká Humenné nastúpia proti sebe systémom každý s každým vo florbale.

10. Hrací čas: 2×10 min. s výmenou strán.

B. PRAVIDLÁ TURNAJA

Hracia plocha:
Palubovka telocvične. Hrá sa na ihrisku s rozmermi 20×10 m. Ihrisko je ohraničené čiarami.

Bránky: Florbalové.

Hráči: Brankár + 3 hráči v poli.

Súťaží sa podľa platných pravidiel florbalu.

Všetci účastníci podujatia sú povinní riadiť sa pokynmi organizátora!
RNDr.František Bočkay, riaditeľ ZŠ s MŠ Koškovce

Kontakt:
František Bočkay (riaditeľ ZŠ s MŠ Koškovce) – e-mail: frantisek.bockay@gmail.com, Tel. kont.: 057 07 88 80 00 (+421 915 894 480)
Matej Macicha (projektový koordinátor) – e-mail: matej.macicha@zoberloptu.sk