Letanovce Florbalová liga 2017/2018 - Propozície

PROPOZÍCIE – FLORBALOVÁ LIGA ŽIAKOV LETANOVCE

šk.rok 2017/18

A.Všeobecné ustanovenia

ORGANIZÁTOR: ŠZŠ Letanovce, CZŠ Letanovce, Projekt „Zober loptu, nie drogy“

PREDPOKLADANÝ POČET DRUŽSTIEV: 4

TERMÍNY:
Začiatok 1. kola 28. septembra 2017
Termíny ďalšich kôl budú upresnené /po skončení predošlého kola, aby vyhovovali všetkým účastníkom/

MIESTO: Telocvičňa CZŠ Juraja Sklenára Letanovce

KATEGÓRIA: Starší žiaci ZŠ, ŠŽŠ

POČET HRÁČOV V DRUžSTVE: 8 /5 hráčov, 1 brankár, 2 náhradníci/ x 4 – spolu 32 hráčov

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE: Spolu 11 /vedúci družstiev, pegagogický dozor, časomerač, zapisovateľ/

PRIHLASOVANIE:
Prihlásiť sa je nutné TU (za akciu zvoliť Letanovce Florbalová liga 2017/2018) alebo na mailovej adrese: lacowzos@gmail.com a to do 18. septembra 2017

B. Technické ustanovenia

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
Bude sa hrať podľa platných pravidiel školského Florbalu, budú vysvetlené pred začiatkom súťaže.

VÝSTROJ: Hráči musia mať vhodnú obuv do telocvične, brankár musí mať povinnú výstroj.

SYSTÉM HRY: Každý s každým

HRACÍ ČAS: 2×10 min. (Počet kôl – 3)

HLAVNÝ ROZHODCA: Mgr. Ján Barlík

HODNOTENIE:
- víťazstvo v normálnom hracom čase – 2 body,
- remíza v normálnom hracom čase – 1 bod,
- prehra v normálnom hracom čase – 0 bodov,
- v play off v prípade remízy – samostatné nájazdy,
- kontumačný výsledok – 2 body, plus výsledok 5:0,
- o kontumácii rozhodujú – rozhodcovia a usporiadatelia,
- 3 kontumačné znamenajú vylúčenie zo súťaže.

URČENIE PORADIA DRUŽSTIEV:
- celkový počet bodov
- body zo vzájomných zápasov
- rozdiel gólov zo vzájomných zápasov
- vyšší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
- rozdiel gólov zo všetkých zápasov

RÔZNE:
Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca škola, každý účastník si prinesie kartičku poistenca, vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť žiakov, zároveň, žiaci budú v plnej miere rešpektovať pokyny organizátora, s ktorými sa oboznámia pred začiatkom súťaže, za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.

VYHODNOTENIE A CENY:
Ceny zabezpečí spoluorganizátor Projekt „Zober loptu, nie drogy“, umiestnenie a vyhodnotenie družstiev sa uskutoční po skončení posledného kola.

KONTAKT:
Mgr. Ladislav Wzoš (ŠZŠ Letanovce) – tel: 0918 477 252
Mgr. Ján Barlík (CZŠ Letanovce) – tel. 0944 244 851
Ing. Matej Macicha (Projekt „Zober loptu, nie drogy“) – matej.macicha@zoberloptu.sk