Svit Hokejbalová liga 2017/2018 U8 - Propozície

Podtatranská žiacka hokejbalová liga U8

Slovenskej hokejbalovej únie v spolupráci s projektom „Zober loptu, nie drogy“

Svit 2017/2018

Podtatranská žiacka hokejbalová liga Slovenskej hokejbalovej únie (PŽHbL SHbÚ) pod organizačným vedením Mládežníckeho hokejbalového klubu Lords Ball Svit v spolupráci s projektom „Zober loptu, nie drogy“, OZ Buď fair play, Centrom voľného času Svit, je určená žiakom podtatranských základných škôl popradského okresu kategórie do 8 rokov, žiakom narodeným 1.1. 2010 a mladším (dievčatá 1. 1. 2009 a mladšie).

Podtatranská žiacka hokejbalová liga v sezóne 2017/2018 otvára svoj 3. súťažný ročník. V poslednej odohratej sezóne 2016/2017, 2. ročníku PŽHbL sa Majstrom PŽHbL U10 stalo družstvo ZŠ Batizovce, 2. ZŠ Mierova Svit, 3. ZŠ Štrba, 4. ZŠ Liptovská Teplička, 5. ZŠ Komenského Svit, 6. ZŠ Spišská Teplica, 7. ZŠ Lučivná.

1. Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská hokejbalová únia

2. Organizátor súťaže: Mládežnícky hokejbalový klub Lords Ball Svit, Projekt „Zober loptu, nie drogy“

3. Víťaz Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U8 (PŽHbL SHbÚ) sa stane „Majstrom Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy Slovenskej hokejbalovej únie 2017/2018“ v hokejbale kategórie do 8 rokov.

4. Záväznú prihlášku do Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U8 (PŽHBL SHbÚ) – Svit 2017/2018 je každé družstvo povinné zaslať mailom na lords.ball.svit@gmail.com, najneskôr do 22. septembra 2017.

5. Družstvá zašlú súpisku družstva v elektronickej podobe najneskôr do 22. septembra 2017 na adresu lords.ball.svit@gmail.com.
Na súpiske musí byť stále najmenej 9 hráčov vrátane 1 brankára. Na súpiske je potrebné uviesť priezvisko, meno hráča, rodné číslo, adresu hráča.
Veková kategória U8 pre daný ročník: hráči narodení 1. 1. 2010 a mladší, u dievčat 1. 1. 2009 a mladšie. Doplnenie súpisky hráčmi počas súťaže je možné najneskôr 3 dni pred prvým zápasom, v ktorom nastúpia.

6. Štartovné: 0€

7. Miesto konania:
Hokejbalové ihrisko vo Svite vedľa bývalého hotela „Mladosť“ (smer krytá plaváreň, vľavo od kostola, vedľa bývalého hotela „Mladosť“).
Kategória U8 sa bude hrať na šírku ihriska (nie na celé ihrisko!)

8. Termíny Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy (PŽHbL SHbÚ) U8 – Svit 2017/2018 (orientačné termíny: mesiac/rok):

1. kolo9/2017
2. kolo10/2017
3. kolo10/2017
4. kolo11/2017
5. kolo4/2017
6. kolo4/2017
7. kolo5/2017
8. kolo5/2017
9. kolo6/2017 (záverečné kolo, vyhodnotenie Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U8)

9. Rozlosovanie Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U8 – Svit 2017/2018 bude uverejnené prihláseným družstvám do 26. septembra 2017.

10. Hrací čas – 2×10 min. čistého času, prestávka je 2 min.

11. Tresty – 1min., 3 min.,5 min., DKZ, TH

12. Systém hry – každý s každým 2×, v hre 3 + 1 hráčov (systém hry môže byť upravený a upresnený v závislosti od počtu prihlásených družstiev, ktorý bude definitívny zaslaním rozlosovania Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U8 – Svit 2017/2018)

13. V Zápise o stretnutí podľa Súťažného poriadku SHbÚ, je stanovený počet hráčov na stretnutie v minimálnom počte 1 brankár a 9 hráčov, organizátor súťaže pre túto kategóriu stanovuje výnimku nastúpeného družstva min. 1 brankár a 5 hráčov.

14. Hodnotenie :
- víťazstvo v normálnom hracom čase – 2 body
- remíza v normálnom hracom čase – 1 bod
- prehra v normálnom hracom – 0 bodov
- v play-off v prípade remízy samostatné nájazdy

Kontumačný výsledok: 2 body + výsledok 5:0, ak je výsledok na ihrisku lepší zostáva v platnosti.
O kontumácii rozhoduje: rozhodcovia, usporiadateľ.
Tri kontumácie znamenajú vylúčenie zo súťaže.

15. Určenie poradia družstiev

  • celkový počet bodov
  • body zo vzájomných zápasov
  • rozdiel gólov zo vzájomných zápasov
  • väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
  • rozdiel gólov zo všetkých zápasov
  • väčší počet strelených gólov zo všetkých zápas

16. Rozhodcovia budú nominovaní usporiadateľom súťaže.

17. Podtatranská žiacka hokejbalová liga (PŽHbL SHbÚ) 2017/2018 bude prebiehať podľa platných hokejbalových pravidiel Slovenskej hokejbalovej úniewww.hokej­bal.sk.

18. Usporiada­teľská a zdravotná služba počas zápasu
Organizátor zabezpečí minimálne dvoch usporiadateľov, ktorí budú riadne označení farebnými vestami, zdravotníka (lekárničku) pre prípadné ošetrenie, priestor pre parkovanie dopravných prostriedkov družstiev a funkcionárov stretnutia.

19. Vyhodnotenie:
Prvé tri umiestnené družstvá budú ocenené medailami, pohármi, v závere budú ocenení najlepší brankár, útočník, obranca, najužitočnejší hráč a talent Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U8 – Svit 2017/2018.

20. Informácie: PhDr. Ladislav Kalasz (0911 448 709, lords.ball.svit@gmail.com)

Ing Gabriela Chovaníková – Výkonná riaditeľka Projektu „Zober loptu, nie drogy“
PhDr. Ladislav Kalasz – za vedenie MhbK Lords Ball Svit