Medzany Letné sústredenie - Propozície

P R O P O Z Í C I E
Letné sústredenie

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Usporiadateľ : Obec Medzany, OZ Zober loptu nie drogy
Termín : 13.8.2017–19.8.2017
Miesto : Medzany, telocvičňa ZŠ Medzany
Vedúci sústredenia : Cyril Vaňo
Technické zabezpečenie: Ing. Oliver Vaňo
Kategória: chlapcov a dievčat
Odmena : tričká s logom projektu ZLND

TECHNICKÉ USTANOVENIA :

  • stolnotenisové sústredenie zamerané na všeobecnú športovú prípravu detí pod dohľadom trénerov a hráčov stolnotenisového klubu STK Zbereko Košice