Bardejov Mladý Športovec - Vyhodnotenie

V Y H O D N O T E N I E
športovej olympiády tábora Mladý športovec

Usporiadateľ : ZŠ Wolkerova v Bardejove a OZ Zober loptu nie drogy
Termín : 20.7.2017 /štvrtok/ o 9.00 hod.
Miesto : Bardejov, telocvičňa ZŠ Wolkerova
Riaditeľ súťaže : Ing. Mária Dubovecká
Tajomník súťaže : Mgr. Anton Dubovecký
Hlavný rozhodca : Mgr. Mária Havrillová a Dominika Dubovecká
Kategória : chlapcov a dievčat
Odmena : diplomy, tričká a lopty
Počet družstiev : 4 /9 členov v družstve/

Výsledky:Florbal
Dánsko – Fínsko 0:1
Nórsko – Švédsko 0:1
Dánsko – Nórsko 0:0
Švédsko – Fínsko 0:1
Dánsko – Švédsko 2:1
Nórsko – Fínsko 1:0
Vybíjana
Dánsko – Fínsko 5:1
Nórsko – Švédsko 4:3
Dánsko – Nórsko 6:3
Švédsko – Fínsko 4:4
Dánsko – Švédsko 5:2
Nórsko – Fínsko 6:1
Malý futbal
Dánsko – Fínsko 0:1
Nórsko – Švédsko 1:0
Dánsko – Nórsko 3:1
Švédsko – Fínsko 4:2
Dánsko – Švédsko 5:0
Nórsko – Fínsko 3:1
Prekážková dráha
1. Nórsko 4+4+4+4+4 = 20 bodov
2. Fínsko 3+1+2+3+3 = 12 bodov
3. Švédsko 2+2+3+2+2 = 11 bodov
4. Dánsko 2+3+1+1+1 = 8 bodov

Celkové poradie:
1. Dánsko 13 bodov
2. Nórsko 12 bodov
3. Fínsko 8 bodov
4. Švédsko 7 bodov

Spracoval: Mgr. Anton Dubovecký