Lendak Letná športová olympiáda - Výsledky 4.dňa

4.deň

Skok do diaľky – chlapci:

1. miesto Zdenko Žmijovský
2. miesto Lukáš Neupauer
3. miesto Mathias Koščák
1.-2.ročník
1. miesto Lukáš Výrostek, I.C
2. miesto Viliam Majerčák, II.C
3. miesto Štefan Neupauer, II.A
3.-4. ročník
1. miesto Martin Lizák, IV.A
2. miesto Sebastián Černák, III.C
3. miesto Mário Neupauer, IV.B
5.-6. ročník
1. miesto Fabián Výrostek, V.D
2. miesto Dávid Žmijovský, V.D
3. miesto Benjamín Gallik, VI.B
7.-9. ročník
1. miesto Milan Selvek, IX.D
2. miesto Patrik Gallik, IX.C
3. miesto Patrik Hudák, VIII.C

Skok do diaľky – dievčatá:

1. miesto Stanka Selveková
2. miesto Natália Halčinová
3. miesto Michaela Lizáková
1.-2.ročník
1. miesto Barbora Konopová, II.D
2. miesto Viktória Andrašiová, II.C
3. miesto Štefánia Budzáková, II.A
3.-4. ročník
1. miesto Klaudia Budzáková, III.C
2. miesto Sára Koščáková, IV.D
3. miesto Mária Koščáková, III.A
5.-6. ročník
1. miesto Monika Majerčáková, VI.A
2. miesto Karolína Halčinová, VI.B
3. miesto Zdenka Stupáková, VI.D
7.-9. ročník
1. miesto Rozália Halčinová, VII.B; Ema Majerčáková, VIII.B
2. miesto Nina Neupauerová, VII.B
3. miesto Paulína Čerpáková, VIII.A
Spolu: 120 žiakov

Šach
Mladší žiaci:
1. miesto Florián Stolár, II,B
2. miesto Štefan Neupauer, II.A
3. miesto Matúš Selvek, I.A
Starší chlapci:
1. miesto Ján Selvek, IV.A
2. miesto Tomáš Dudaško, VI.D
3. miesto Dávid Selvek, IV.C
Mladšie dievčatá:
1. miesto Barbora Konopová, II.D
2. miesto Blažena Halčinová, III.C
3. miesto Zuzana Majerčáková, II.D
Staršie dievčatá:
1. miesto Paulína Stolárová, IV.D
2. miesto Daniela Halčinová, VI.D
3. miesto Monika Grichová, VIII.A
Spolu28 žiakov.

Florbal– mix:
7. –9.ročník:
1.miesto Šampusky: Milan Selvek, IX.D; Tomáš Neupauer, VII.B; Patrik Gallik, IX.C; Marek Selvek, VIII.B; Patrik Gallik, IX.C.
2.miesto Pitsburg: Andrej Lizák, VIII.A; Jozef Majerčák, VIII.C; Matej Majerčák, VIII.C; Patrik Hudák, VIII.C; Dominik Halčin, VIII.A; Kristián Olašín, VIII.A.
3.miesto Igelitky: Ján Grich, VII.A; Milan Grich, VII.D; Peter Neupauer, VII.D; Dominik Batory, VII.D; Peter Batory, IX.A; Damián Tabák, IX.A.
Spolu 40 žiakov.

Štafety– mix:
1. –2.ročník:
1.miesto: Patrik Majerčák, II.D; Samuel Majerčák, II.D; Lukáš Výrostek, I.C; Janko Halčin, II.D.
2.miesto: Ružena Galliková, II.D; Marián Gallik, II.D; Štefan Neupauer, II.A; Miroslav Gallik, II.A.
3. miesto: Viliam Majerčák, II.C; Dominik Neupauer, I.E; Rastislav Zavadský, I.B (Kežmarok); Ján Majerčák, I.A.
3.- 4. ročník:
1.miesto: Dávid Majerčák, III.A; František Gallik, III.B; Martin Gallik, III.B; Martin Lizák, IV.A.
2.miesto: Alex Hudáček, III.C; Norbert Neupauer, IV.B; Gabriel Oprendek, IV.C; Dávid Selvek, IV.C.
3. miesto: Sebastián Černák, III.C; Richard Černák, III.C; Jozef Budzák, IV.D; Mário Neupauer, III.A.
5.-6.ročník:
1.miesto: Fabián Výrostek, V.D; Dávid Žmijovský, V.D; Valentín Majerčák, V.A; Tadeáš Halčin, V.A.
2.miesto: Marek Majerčák, VI.D; Tomáš Lizák, VI.D; Ondrej Majerčák, VI.D; Terézia Stolárová, VI.D.
3. miesto: Benjamín Gallik, VI.B; Samuel Gallik, VI.A; Dominik Neupauer, V.D; Julian Hudaček, V.A.
7.-9.ročník:
1.miesto: Milan Selvek, IX.D; Patrik Gallik, IX.C; Marek Selvek, VIII.B; Ema Majerčáková, VIII.B.
2.miesto: Nina Neupauerová, VII.B; Rozália Halčinová, VII.B; Jana Neupauerová, VI.A; Tomáš Neupauer, VII.B.
3. miesto: Zuzana Majerčáková, VII.C; Valentína Koščáková, VII.C; Mária Budzáková, VIII.C; Jana Smoleňáková, VIII.C.
Spolu 84 žiakov.