Lendak Letná športová olympiáda - Výsledky 2.dňa

2.deň

Hod kriketovou loptičkou – MŠ
dievčatá:
1. miesto Ivana Neupauerová
2. miesto Lucia Stolárová
3. miesto Natália Halčinová
chlapci:
1. miesto Lukáš Neupauer
2. miesto Zdenko Žmijovský
3. miesto Samuel Neupauer
Spolu 48 žiakov.

Skok do výšky – chlapci:
1.-2.ročník
4. miesto Patrik Majerčák, II.D
5. miesto Lukáš Výrostek, I.C
6. miesto Dominik Neupauer, I.E
3.-4. ročník
4. miesto Gabriel Oprendek, IV.C
5. miesto Dávid Majerčák, IV.B
6. miesto Martin Lizák, IV.A
5.-6. ročník
1. miesto Dávid Žmijovský, V.D
2. miesto Fabián Výrostek, V.D
3. miesto Tomáš Lizák, VI.D
7.-9. ročník
1. miesto Patrik Gallik, IX.C
2. miesto Tomáš neupauer, VII.B
3. miesto Štefan Budzák, VIII.C

Skok do výšky – dievčatá:
1.-2.ročník
1. miesto Viktória Andrašiová, II.B
2. miesto Barbora Konopová, II.D
3. miesto Mária Stolárová, II.B
3.-4. ročník
1. miesto Slávka Halčinová, IV.C
2. miesto Mária Koščáková, III.A
3. miesto Lenka Neupauerová, IV.A
5.-6. ročník
1. miesto Jana Neupauerová, VI.A
2. miesto Karolína Halčinová, VI.B
3. miesto Kristína Majerčáková, VI.B
7.-9. ročník
1. miesto Dominika Ripková, IX.C
2. miesto Paulína Čerpáková, VIII.A
3. miesto Ema Majerčáková, VIII.B
Spolu: 79 žiakov

Vybíjaná mix:
5. –6.ročník:
1.miesto Mentolky: Janka Neupauerová, VI.A; Fabián Výrostek, V.D; Karolína Halčinová, VI.B; Monika Majerčáková, VI.A; Anna Orolínová, VI.B; Benjamín Gallik, VI.B; Kristína Majerčáková, VI.B; Anna Galliková, VI.B; Dávid Žmijovský, V.D.
2.miesto Kinderka: Damián Grich, V.D; Ondrej Majerčák, VI.D; Tadeáš Halčin, V.A; Vanesa Važánová, V.A; Mariana Majerčáková, V.A; Natália Koščáková, V.B; Tomáš Lizák, VI.D; Klaudia Majerčáková, VI.A.
3. miesto Čerešničky: Terézia Stolárová, VI.D; Katarína Hudáková, V.C; Dominika Bekešová, V.A; Sandra Budzáková, V.C; Dominika Birošíková, V.D; Klaudia Budzáková, V.D; Valentína Lizáková, V.B; Mária Vidová, V.A.
7. –9.ročník:
1.miesto Pútnici: Dominika Ripková, IX.C; Anna Budzáková, IX.A; Stanislav Ripka, VII.C; Ema Majerčáková, VIII.B; Martina Majerčáková, VIII.B; Marek Selvek, VIII.B; Patrik Gallik, IX.C; Štefan Budzák, VIII.C.
2.miesto Los Angeles: Nina Neupauerová, VII.B; Michaela Olašínová, VII.B; Denisa Hudáčková, VII.A; Tomáš Neupauer, VII.B; Milan Koščák, VII.C; Viktória Majerčáková, VII.D; Alexander Majerčák, VII.B; Kristína Stupáková, VII.C.
3. miesto Mimoňky: Mária Budzáková, VIII.C; Jana Majerčáková, IX.C; Anna Budzáková, IX.C; Ivana Galliková, VIII.C; Karolína Halčinová, VII.C; Paulína Čerpáková, VIII.A; Jana Halčinová, IX.B Spolu: 92 žiakov

Futbal:
5. –6.ročník:
1.miesto Zimné grule: Fabián Výrostek, V.D; Dávid Neupauer, V.D; Dávid Žmijovský, V.D; Julian Hudaček, V.A; Benjamín Gallik, VI.B.
2.miesto Mäkké jahody: Alexander Majerčák, V.D; Kristián Chimento, VI.D; Kristián Badovský, V.D; Samuel Gallik, VI.A; Tomáš Fudaly, VI.A; Valentín Majerčák, V.A.
3. miesto Kinderka: Ondrej majerčák, VI.D; Damián Grich, V.D; Vanesa Važánová, V.A; Mariana Majerčáková, 5.A; Klaudia Majerčáková, 6.A; Marek Majerčák, VI.D.
7. –9.ročník:
1.miesto FK Lendak: Tomáš Neupauer, VII.B; Patrik Gallik, IX.C; Marek Selvek, VIII.B; Milan Koščák, VII.C; Kristián Olašín, VII.A; Ondrej Koščák, VII.D.
2. miesto Igelitky: Kristián Stupák, VII.C; Dávid Gallik, VIII.C; Gabriel Hudáček, VII.D; Stanislav Ripka, VII.C; Dominik Batory, VII.D; Gabriel Budzák, VII.D.
3. miesto Gumkáči: Benjamín Selvek, IX.A; Ján Grich, VII.A; Peter Neupauer, VII.D; Patrik Gallik, IX.C; Patrik Gallik, IX.C;Tadeáš Hudák, IX.C.
Spolu: 66 žiakov.