Letanovce Malý Futbal - Propozície

20. ROČNÍK TURNAJA V MALOM FUTBALE ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

I.Všeobecné ustanovenia

Organizátor:
Špeciálna základná škola Letanovce, Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Termín konania: 2. jún 2017 (piatok)

Miesto konania: Ihrisko TJ Letanovce

Prezentácia: 8:00 – 8:45

Začiatok turnaja: 9 00 hod.

II. Organizačné zabezpečenie

Riaditeľ turnaja: Mgr. Viera Hricová

Rozhodcovia: Zabezpečí organizátor

Poistenie: Akcia nie je poistená, za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca organizácia

Poznámka:
Na turnaj nesmú nastúpiť žiaci, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku.
V prípade nedodržania tejto podmienky bude družstvo diskvalifikované!!!

III.Technické ustanovenia

Podmienka štartu:
Štartujú žiaci ŠZŠ na základe predloženej súpisky s dátumom narodenia, potvrdenej riaditeľom školy – podpis a pečiatka školy

– hraje sa systémom každý s každým na ihrisku pre malý futbal v počte 5 hráči ,1 brankár a 2 náhradníci v jednotných dresoch
- hrací čas 2×8 (10) minút podľa pravidiel malého futbalu

Kritéria pre konečné umiestnenie:

  • pri rovnosti bodov rozhoduje pomer gólov
  • na záver turnaja sa vyhodnotí najlepší strelec a najlepší brankár turnaja

Poznámky:
- za zdravotnú spôsobilosť súťažiacich zodpovedá vysielajúca organizácia
- dozor nad svojimi žiakmi vykonávajú vedúci družstiev
- možnosť občerstvenia bude zabezpečená na ihrisku
- prihlášku zasielajte do 24. mája 2017 na adresu školy alebo telefonicky
- tel. kontakt: ŠZŠ Letanovce 053/429 86 43 alebo 0918 477 252
- informácie podáva Mgr. Ladislav Wzoš
- do stanoveného termínu je potrebné sa zaregistrovať a vyplniť formulár na tomto linku.

V prípade nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo zmeny termínu a miesta konania.

Kontakt:
Matej Macicha – matej.macicha@zoberloptu.sk