Petržalka v pohybe - Veľkonočné stretnutie so ZLND - Propozície

"Veľkonočné stretnutie“ žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ so ZLND

8. ročník projektu Petržalka v pohybe 2016/17

Termín: 21. apríl 2017

Čas konania: 09:30 – 11:45 hod.

Miesto: Športová hala na Prokofievovej ul. v mestskej časti Bratislava-Petržalka

Účasť: 144 žiakov, 22 pedagógov, 12 dobrovoľných organizátorov

Zloženie družstva:
12 žiakov z 1.a 2. ročníka, narodení 1.9.2009 a mladší, 2 vedúci krúžku

Organizátor:
Oddelenie školstva a športu Miestny úrad mestskej časti Bratislava–Petržalka,

Zodpovedný: R. Schnürmacher

Spoluorganizátor:
Projekt „Zober loptu, nie drogy“, ŠH Prokofievova, ŠŠK B.S.C. Bratislava, KZP,

Program:
09:00 – 09:20 – Zraz účastníkov a príprava na športovanie
09:20 – 09:30 – Rozcvičenie pod vedením vedúcich skupín
09:30 – 09:35 – Otvorenie a privítanie účastníkov
09:35 – 10:15 – Súťaže I. časť – viď príloha
10:15 – 10:20 – Prestávka, občerstvenie
10:20 – 11:30 – Súťaže II. časť – viď príloha
11:30 – 11:45 – Vyhodnotenie a ukončenie

Časový harmonogram

09,00 – 09,20
Príchod, prezentácia účastníkov, príprava (prezlečenie) na športové súťaže (vedúci skupín, organizátori)

09:20 – 09:30 – Rozcvičenie súťažiacich detí vedúci skupín

09:30 – 09:35 – Otvorenie podujatia, privítanie účastníkov, príhovor organizátor

09:35 – 10:15
I. časť: súťaže podľa programu – (zoradenie účastníkov do súťažného tvaru, príprava na štart) organizátor, vedúci skupín, dobrovoľníci

10:15 – 10:30
Prestávka – občerstvenie od ZLND + malá sála športovej haly, Ukážky prípravy detí z Petržalskej boxovne – veľká telocvičňa organizátor, vedúci skupín, dobrovoľníci.

10:30 – 11:30
II. časť: súťaže: podľa programu – na 3 ihriskách zohrajú medzi sebou zápasy vo vybíjanej po 4 družstvá tak, aby každé zohralo dve stretnutia bez vyhodnotenia poradia:
Rozpis zápasov:
1. proti 2.
3. proti 4.
víťaz 1–2 proti víťaz 3–4
porazený 1–2 proti porazený 3–4
2 rozhodcovia na každé ihrisko usmerňovanie hry v zmysle a duchu pravidiel – jednotné lopty zn. MOLTEN.

11:30 – 11:45
Ukončenie podujatia – vyhodnotenie podujatia
- odovzdanie odmien pre všetky družstvá od organizátora – Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka a od Projektu „ZLND“

Kontakt:
Matej Macicha – projektový koordinátor (matej.macicha@zoberloptu.sk)