Podolínec Hokejbalová liga 2016/2017 - Rozpis 6. kola žiackej hokejbalovej ligy

Regionálna žiacka hokejbalová liga U16

"Zober loptu, nie drogy“ – Podolínec 2016/2017

ÚČASTNÍCI 2. ROČNÍKA REGIONÁLNEJ ŽIACKEJ HOKEJBALOVEJ LIGY U16 (RŽHbL U16):

• SCVČ a ZŠ Podhorany „A“
• ZŠ Lomnička
• CVČ P.A.K.Podolínec
• ZŠ Rakúsy
• ZŠ Holumnica
• ŠZŠI Podolínec
• SCVČ a ZŠ Podhorany "B“

ROZPIS 6. KOLA RŽHbL U16 NA 26.04. 2017 (streda)

8,00 – 8,45 hod. – CVČ P.A.K. Podolínec – SCVČ a ZŠ Podhorany „B“
8,45 – 9,30 hod. – ZŠ Holumnica – ŠZŠI Podolínec
9,30 – 10,15 hod. – CVČ P.A.K. Podolínec – ZŠ Rakúsy
10,15 – 11,00 hod. – SCVČ a ZŠ Podhorany „B“ – ZŠ Lomnička
11,00 – 11,45 hod. – ZŠ Rakúsy – ZŠ Holumnica
11,45 – 12,30 hod. – ZŠ Lomnička – ŠZŠI Podolínec

Miesto konania: Hokejbalové ihrisko v Podolínci.

Hrací čas jednotlivých zápasov RŽHbL je 2×10 min. čistého času
- systémom každý s každým 2×
- celoročná súťaž, s vyhodnotením v mesiaci jún 2016

Tresty: 1min., 3 min.,5 min., DKZ, TH, RŽHbL U16 bude prebiehať podľa platných hokejbalových pravidiel Slovenskej hokejbalovej únie www.hokejbal.sk

Vysielajúca zložka zodpovedá za zdravotný stav hráčov, schopnosti hráčov vykonávať športovú činnosť bez zdravotného obmedzenia.

Ing. Gabriela Chovaníková – výkonná riaditeľka OZ „Zober loptu, nie drogy“
PhDr. Ladislav Kalasz – za organizáciu RŽHbL 2016/2017