Lučenec Mini basket show - Výsledky (Chlapci)

Výsledky Lučenec Mini basket show 2017 (chlapci)

1. kolo
Súťaže pohybových schopností

  • prebehlo 6 súťaží, štafetovým spôsobom, každá bola obodovaná 5 b. – 1. miesto…1 b.- posledné, všetky súťaže absolvovali deti s loptou, a zahŕňali beh, skoky, žonglovanie v behu a pod.
  • najlepšie si počínali chlapci zo ZŠ Štefánikova, ziskom 25 bodov a ZŠ Novomeského, ziskom 19 bodov.

2. kolo
Zahŕňalo 3 súťaže, a to súťaže zručností, ako prihrávky, prácu s loptou a streľba na kôš.
Opäť obodované obdobným spôsobom ako v prvom kole. V tomto kole si najlepšie počínali deti zo ZŠ Vajanského, 14 bodov a ZŠ Štefánikova, ziskom 11 bodov.

3. kolo
Absolvovalo každé družstvo samostatne a obsahovalo prekážkovú dráhu, ktorú museli absolvovať všetky deti z družstva v čo najkratšom čase.
V prípade, že v rámci nej strelili kôš, pripočítal sa im bod navyše. V tomto kole boli najlepší chlapci zo ZŠ Štefánika a ZŠ Novomeského, ziskom rovnakého počtu bodov 8, a tesne za nimi skončili chlapci zo ZŠ Vajanského ziskom 7 bodov.

V záverečnom hodnotení získali najväčší počet bodov 44 a víťazmi sa stali chlapci zo ZŠ Štefánikova, 37 bodov a druhé miesto ZŠ Novomeského, tretie miesto a 35 bodov ZŠ Vajanského, štvrté miesto a 24 bodov ZŠ Haličská a na piatom mieste ziskom 11 bodov ZŠ Karmana.

UmiestnenieŠkola
1. miestoZŠ M. R. Štefánika
2. miestoZŠ Novomeského
3. miestoZŠ Vajanského
4. miestoZŠ Haličská cesta 7
5. miestoZŠ Karmána