Košice Futsal (chlapci) - Rozpis finálových skupín

„Zober loptu, nie drogy“
Košice Futsal chlapci

Skupina 1–4.miesto
18.5.2017, 11:30–14:00, Angels arena
1. Evanjelické gym. J.A.Komenského
2. ZŠ Haniska 290
3. ZŠ Starozagorská 8
4. ZŠ Masarykova 19/A
Rozpis zápasov: 1 – 3, 4 – 2, 3 – 2, 1 – 4, 2 – 1, 4 – 3.

Skupina 5–8.miesto
10.5.2017, 11:30–14:00, Angels arena
1. ZŠ Požiarnická 3
2. ZŠ J. Urbana
3. ZŠ Malá Ida
4. ZŠ Družicová 4
Rozpis zápasov: 1 – 3, 4 – 2, 3 – 2, 1 – 4, 2 – 1, 4 – 3.

Skupina 9–12.miesto
12.6.2017, 12:00–14:30, Angels arena
1. ZŠ Polianska 1
2. ZŠ Mládežnícka 3
3. ZŠ Postupimská 37
4. ZŠ Tomášikova 31
Rozpis zápasov: 1 – 3, 4 – 2, 3 – 2, 1 – 4, 2 – 1, 4 – 3.

Skupina 13–16.miesto
18.5.2017, 9:00–11:30, Angels arena
1. ZŠ s MŠ sv. Marka Križina
2. ZŠ Staničná 13
3. ZŠ Belehradská 21
4. ZŠ Gemerská 2
Rozpis zápasov: 1 – 3, 4 – 2, 3 – 2, 1 – 4, 2 – 1, 4 – 3.

Skupina 17–20.miesto
5.6.2017, 9:00–11:30, Angels arena
1. ZŠ s MŠ MRŠ Budimír
2. ŠZŠ Rovníková 11
3. ZŠ Park Angelinum
4. ZŠ Janigova 2
Rozpis zápasov: 1 – 3, 4 – 2, 3 – 2, 1 – 4, 2 – 1, 4 – 3.

Skupina 21–24.miesto
20.6.2017, 11:00–13:30, Angels arena
1. ZŠ Abovská 36
2. Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho
3. ZŠ Ľ. Fullu,Maurerova 21
4. Súkromná spojená škola Starozagorská 8
Rozpis zápasov: 1 – 3, 4 – 2, 3 – 2, 1 – 4, 2 – 1, 4 – 3.

Skupina 25–28.miesto
29.5.2017, 10:00–12:30, Angels arena
1. LVS Tešedíkova 3
2. ZŠ Krosnianska 4
3. ŠZŠ Odborárska 2
4. RC Bankov 15
Rozpis zápasov: 1 – 3, 4 – 2, 3 – 2, 1 – 4, 2 – 1, 4 – 3.