Valaská Minivybíjaná - Propozície

Propozície Minivybíjanej ZŠ J. Simana Valaská 2017

Usporiadateľ: Projekt ,,Zober loptu nie drogy“ a ZŠ J. Simana, Valaská

Účastníci: Žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ J. Simana, Valaská

Miesto konania: Telocvičňa ZŠ J. Simana, Valaská

Dátum: 22. marec 2017 (streda)

Začiatok: 8,00 hod.

Pravidlá súťaže: Hrať sa bude podľa platných pravidiel vybíjanej.

Hlavný rozhodca: Mgr. Pacerová Mária

Ocenenia: Pre každého účastníka tričko s logom ZLND, diplomy + sladká odmena

Informácie:
PaedDr. Michaela Badinková – ZŠ J. Simana, Valaská
Matej Macicha – koordinátor projektu