Košice Minibasketbalová liga 2016/2017 - Vyhodnotenie IV. kola, Kategória - mladšie

MLADŠIE NÁDEJE VYCESTOVALI Z KOŠÍC

V nedeľu 26. februára 2017 opustil projekt Minibasketbalovej ligy brány Košíc, aby sa miestom piateho kola jeho aktuálneho ročníka stala Stará Ľubovňa. Hostiteľom budúcich adeptov a adeptiek basketbalu bol ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, ktorý pôsobí na miestnej základnej škole na Komenského ulici. Na tomto kole sa zúčastnili tieto družstvá:

ZŠ Krosnianska 4 (dievčatá), Košice
ZŠ Krosnianska 4 (chlapci), Košice
ZŠ Komenského (dievčatá), Stará Ľubovňa
ZŠ Šaca (dievčatá), Košice
ZŠ Pionierov (dievčatá), Rožňava
ZŠ Levoča (mix)
ZŠ Čaňa (chlapci), Košice
ZŠ Čaňa (dievčatá), Košice

„Záujem o zorganizovanie aspoň jedného kola mimo územia Košíc prišiel zo Starej Ľubovne okolo novembra minulého roku. Priestor na zrealizovanie tohto podujatia sa našiel v mesiaci február. Účasť družstiev bola síce menšia, no aj napriek tomu boli z Košíc vypravené dva veľké autobusy plné detí túžiacich po basketbalovej hre. Výnimočne sme prispôsobili model hry možnostiam, inak príkladne zrekonštruovanej telocvične a deti si tak mohli zahrať basketbal 5×5. Pre väčšinu z nich to bolo po prvýkrát, čo súťažne hrali na „veľkom“ ihrisku. Počas dňa sme odohrali 12 stretnutí a pre mnohé nádeje košického basketbalu to bola prvá zápasová konfrontácia za hranicami mesta. Zápasy boli plné radosti a odhodlania každého účastníka. Môžeme byť spokojní, že deti a ich rodičia majú záujem vycestovať za basketbalom aj mimo mesta. Našou ligou pripravujeme deti na neskoršie povinnosti týkajúce sa nielen tréningového procesu v rámci školy, ale aj víkendového herného programu. Touto formou si to môžu rodičia spolu s deťmi vyskúšaťa a učiť sa zodpovednosti voči družstvu, či neskôr klubu. Veľmi pekne by som sa chcel poďakovať staroľubovnianskym nadšencom, ktorí nám a hlavne deťom tento nezabudnuteľný turnaj pripravili. Všetkým im prajem aj naďalej veľa entuziazmu a radosti pri najdôležitejšej práci s deťmi, ktoré nám vytvoria ďalšiu generáciu ‘baskeťákov’,” vyjadril sa hlavný organizátor R. Dvorščák.

Autor: Radko Dvorščák