Košice BABY Basketbal 2016/2017 - Vyhodnotenie 2. kola

BABY BASKETBAL V KOŠICIACH PRITIAHOL DETI

Projekt "Baby Basketbal“ pokračoval ďalším kolom vo štvrtok 23. februára 2017 v priestoroch Základnej školy na ulici Drábovej. V tento deň si našli cestu do telocvične deti v sprievode vychovávateliek z týchto zariadení:

Materská škola Dénešova "A-B-C-D“
Materská škola Myslava "A-B-C“
Materská škola Cottbuská "A-B“
Anglická škôlka SPLASH "A-B“
ZŠ Drábova "A-B“

„To, že je v týchto zariadeniach o projekt záujem, vieme. Miestami je až ťažké vyhovieť všetkým záujemcom, no na druhej strane sme to vždy zvládli. Takmer 120 detí strávilo toto dopoludnie v útrobách školy, kde mohli zažiť nielen športové radosti, ale priestor dostala aj ich kreativita. Deti nahliadli aj do tried, učební, navštívili miestnu Čaviarničku a mohli si vyskúšať, okrem iného, ako bude vyzerať, veríme, ich budúca základná škola. V nej stretnú obetavých pedagógov, s ktorými môžu absolvovať športovú prípravu i jej postupný prechod na basketbal, ktorý už má miesto na škole. Treba podotknúť, že v meste je to veľmi silný a úspešný šport s bohatou tradíciou i smelými plánmi do budúcnosti. Energiu detí bolo vidieť na každom kroku. Bodaj by sme aj my dospelí vedeli byť tak úprimní a tešili sa z každého momentu, ktorý môžme prežiť. Toto podujatie, pripravené s učiteľkou a trénerkou Petrou Sukubovou v spolupráci s jej hráčkami a žiačkami školy, bolo opäť raz niečim výnimočným v každoma aspekte. Je vidieť, že kde je záujem a srdce na správnom mieste, dajú sa robiť veľké veci. Svojou aktívnou účasťou a pomocou na tomto podujatí nás poctila aj hráčka Good Angels Košice Beáta Janoščíková, za čo jej ďakujeme. Nech sa nato pozrieme z akejkoľvek strany, spravilo sa niečo pre deti, pre ich budúcnosť, ako aj budúcnosť basketbalu v meste. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali a neustále aj pomáhajú spraviť niečo, čo dokáže vyčariť úsmev na tvárach detí,“ vyjadril sa hlavný organizátor R. Dvorščák.

Autor: Radko Dvořščák