Košice BABY Basketbal 2016/2017 - Propozície 2. kola

BABY BASKETBAL KOŠICE

II. ročník (2. kolo)

KEDY ? – 23. február 2017 – od 9:00 – 12:00

KDE ? – Základná škola Drábova 3, Košice

KTO ?
1. Materská škola Dénešova „A“
2. Materská škola Dénešova „B“
3. Materská škola Dénešova „C“
4. Materská škola Dénešova „D“
5. Materská škola Dénešova „E“
6. Materská škola Myslava „A“
7. Materská škola Myslava „B“
8. Materská škola Myslava „C“
9. Materská škola Cottbuská „A“
10. Anglická škôlka SPLASCH „A“
11. Anglická škôlka SPLASCH „B“
12. Anglická škôlka Drábova „A“
13. Anglická škôlka Drábova „B“

ČO ?
Basketbalové súťaže, Basketbal na mini koše, Prekážková dráha, Maľovanie na tvár, Čaviarnička, Koordinačná dráha, Netradičná podpisová stena, Herňa a interaktívna tabuľa, Upratovanie na počítači, Omaľovánky, Hry v kruhu s kruhom, Návšteva 1.A a 3.B

DRESY – družstvá súťažia v tričkách – zabezpečí organizátor

LOPTY – zabezpečí organizátor