Žarnovica Florbalová liga 2016/2017 - Propozície

Projekt "Zober loptu, nie drogy“
Centrum voľného času Žarnovica (Nám. SNP 24)
Centrum voľného čadu pri ZŠ J. Zemana (Školská 6, Nová Baňa)

PROPOZÍCIE 1. kola FLORBALOVEJ LIGY

"Zober loptu, nie drogy“ v školskom roku 2016/2017

A/Všeobecné ustanovenia

Organizátor : CVČ Žarnovica a CVČ Nová Baňa, Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Účastníci :

Obvod ŽARNOVICA:
ZŠ Žarnovica
ZŠ A. Kmeťa (Žarnovica)
ZŠ s MŠ Župkov
ZŠ Hodruša Hámre

Obvod NOVÁ BAŇA:
ZŠ Malá Lehota
ZŠ Brehy
ZŠ J. Zemana (Nová Baňa)
Gymnázium F.Š. (Nová Baňa)

Termín:
25. november 2016 o 9,00 hod.
OBVOD NOVÁ BAŇA

30. november 2016 o 9,00 hod.
OBVOD ŽARNOVICA

Miesto: ZŠ Žarnovica a ZŠ J. Zemana (Nová Baňa) /telocvičňa školy/

Kategória:
Žiaci ZŠ nar. 1. 1. 2001 a ml.

B/Technické ustanovenia

Výstroj:
Hráči musia mať vhodnú obuv do telocvične. Brankár musí mať povinnú výstroj.

Systém hry: Každý s každým.

Hrací čas: 2×10 min.

Určenie poradia družstiev:
– celkový počet bodov;
– body zo vzájomných zápasov;
– rozdiel gólov zo vzájomných zápasov;
– väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov;
– rozdiel gólov zo všetkých zápasov;
– väčší počet strelených gólov zo všetkých zápasov.

Hodnotenie:
Víťazstvo v normálnom hracom čase – 3 body;
Remíza v normálnom hracom čase – 1 bod;
Prehra v normálnom hracom – 0 bodov;
V play-off v prípade remízy samostatné nájazdy;

Kontumačný výsledok – 2 body + výsledok 5:0, ak je výsledok na ihrisku lepší zostáva v platnosti.
O kontumácii rozhoduje – rozhodcovia, usporiadateľ.
Tri kontumácie znamenajú vylúčenie zo súťaže.

Rôzne:
Za zdravotný stav zodpovedá vysielajúca škola. Každý účastník si prinesie kartičku poistenca.
Vysielajúca škola zodpovedá v plnej miere za bezpečnosť detí. Zároveň žiaci budú v plnej miere rešpektovať pokyny organizátora , s ktorými sa oboznámi pred začiatkom súťaže. Za odložené veci usporiadateľ nezodpovedá.

Maja Kopčáková – CVČ Žarnovica
PaedDr. A. Víglaská – CVČ Nová Baňa
Matej Macicha – Projekt „Zober loptu, nie drogy“ (matej.macicha@zoberloptu.sk)