Neziskovka

Darovacia zmluva

Darovacia zmluvaNeziskovka
10.2.2015

Ak chcete vyjadriť svoju podporu projektu "Zober loptu, nie drotgy" finančným príspevkom, viac informácií ako aj darovaciu zmluvu nájdete v tomto článku.

 
Prečo to robíme?

Prečo to robíme?Neziskovka
9.2.2015

Protidrogová prevencia nešpecifická učí zvládnuť stresové situácie, učí asertívnemu správaniu a sebaúcte. Za posledných 5 rokov platí pre našu mládež práve táto prevencia. Ak sa mládež včas podchytí, bude mať táto prevencia lepší efekt. Práve preto sa náš projekt pokúša o prevenciu prostredníctvom športovej aktivity mládeže.

 
Pre koho to robíme?

Pre koho to robíme?Neziskovka
9.2.2015

Priami príjemcovia sú žiaci základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska. Hlavným dôvodom výberu cieľovej skupiny je rizikovosť detí v pubertálnom veku, ktorí sú ohrození drogovou závislosťou. Hlavným dôvodom výberu aktivít na dosiahnutie cieľov projektu je to, že spomínané loptové hry majú v rámci spoločnosti silnú tradíciu vo vrcholovej aj rekreačnej podobe.

 
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajovNeziskovka
9.2.2015

"Zober loptu, nie drogy", n. o. sa zaručuje zaobchádzať s osobnými údajmi a informáciami dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z.

 
Dokumenty

DokumentyNeziskovka
6.2.2014

Výročné správy, štatút neziskovej organizácie, zakladacia listina...

 
Kontakt

KontaktNeziskovka
6.2.2014

Kontaktné informácie na neziskovú organizáciu "Zober loptu, nie drogy", n.o.

 
Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy n. o.

Nezisková organizácia Zober loptu, nie drogy n. o.Neziskovka
6.2.2014

Od času, kedy som spolu s priateľmi a rodičmi detí začal pracovať v rámci tohto združenia osôb (občanov) a premenovali sme ho na OZ "Zober loptu, nie drogy“, sme postupne vnikali do problematiky práce v treťom sektore a z práve tu sa začali objavovať i prvé problémy, nezhody a nedorozumenia.

 
 

Projekt podporili

SEPS, a.s.TiposNestléLuckaMinisterstvo zdravotníctva SR

Fotogaléria

Košice Trojkráľový turnaj 2018 (45)

 

Fotogaléria

Kysak Letný tábor 2017 (12)

 

Fotogaléria

Svit Hokejbalová liga 2017/2018 U8 (41)