Kto sme?

Občianske združenie „Zober loptu, nie drogy“ je priamym pokračovateľom činnosti basketbalového klubu ŠŠK Slávia Juniorbasket Košice. V minulosti združenie rozvíjalo a organizovalo športovú činnosť predovšetkým v odvetví mládežníckeho basketbalu v Košiciach ako aj na celom Slovensku v spolupráci so Slovenskou asociáciou športových škôl.

Neskôr sa občianske združenie koncentrovalo na prípravu a organizáciu masového, výkonnostného a vrcholového mládežníckeho basketbalu vo všetkých formách tréningového a regeneračného procesu. Dnes vykonáva telovýchovné služby prostredníctvom svojich členov – trénerská činnosť, činnosť v rámci Školských športových stredísk a športových tried na základných školách a v iných organizáciách na to určených.

Dnes združenie zabezpečuje materiálnu a technickú základňu potrebnú na realizáciu jednotlivých akcií projektu „Zober loptu, nie drogy“ a podporných podujatí formou spolupráce s obchodnými a reklamno-marketingovými spoločnosťami. Spolupracuje so samosprávou, štátnou správou a inými neziskovými organizáciami. Na činnosti OZ „Zober loptu, nie drogy“ sa podieľajú fundovaní odborníci z oblasti špeciálnej pedagogiky, tréneri 1. a 2. triedy.

     

    Súvisiace články

     

    Projekt podporili

    SEPS, a.s.TiposNestléLuckaMinisterstvo zdravotníctva SR