Čo je našim cieľom dnes...

Organizovaním športových aktivít chceme spojiť športovanie a dobré pocity z neho s posilňovaním zdravia a odstrániť tak potrebu umelých zážitkov prostredníctvom drog. Chceme deťom ponúknuť možnosť stotožňiť sa so športovými vzormi, ako napríklad Zuzana Žirková – kapitánka reprezentácie SR v basketbale žien a jedna z najlepších basketbalistiek Slovenska, Richard Štochl – najlepší hádzanár Slovenska a kapitán reprezentácie SR. Títo športovci sú ochotní nás podporiť osobnou prítomnosťou medzi deťmi a pritiahnuť ich k nám.

Chceme vytvárať takmer profesionálne prostredie pri športových akciách prítomnosťou oficiálnych rozhodcov, akcie sa snažíme organizovať v priestoroch kde prebiehajú i medzinárodné akcie v tom, ktorom športe a spopularizovať tak športy už len tým, že deti budú hrať zápasy na tých istých miestach, kde hrajú svoje zápasy i významní športovci.

Cieľom projektu je získať čo najviac detí základných škôl a osemročných gymnázií pre loptové športy a to najmä basketbal, futsal, florbal, hádzanú, volejbal, vybíjanú, ale i iné druhy obľúbených hier žiakov na oboch stupňoch základných škôl. Presvedčiť ich o tom, že je lepšie vziať do rúk loptu ako drogy. Účastníkov projektu vybavíme športovými potrebami – loptami, tričkami a inými pomôckami tak, aby sa mohli aktívne venovať basketbalu, hádzanej, vybíjanej či futbalu. Podujatia sa budú konať v priestoroch telocviční a športových hál – teda v prostredí, ktoré bude pre deti motivujúce k účasti na športových aktivitách.