Žiar nad Hronom Prehadzovaná - Zoznam prihlásených škôl

„Zober loptu, nie drogy“
Žiar nad Hronom Prehadzovaná 2013

1. ZŠ s MŠ Štefana Moysesa, Žiar nad Hronom

2. ZŠ Pavla Križku, Kremnica

3. ŠZŠ Hutníkov 302, Žiar nad Hronom

4. ZŠ SNP Horná Ždaňa 107

5. ZŠ Angyalova 401/26, Kremnica

6. ZŠ Ul. M. R. Štefánika 17, Žiar nad Hronom

7. ZŠ Jilemnického ulica 2, Žiar nad Hronom

8. ZŠ Školská 324/8, Trnavá Hora

9. ZŠ Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom