Svit Hokejbalová liga 2018/2019 U13 - Propozície

SORRISO Podtatranská žiacka hokejbalová liga U13

pod záštitou Slovenskej hokejbalovej únie v spolupráci s projektom „Zober loptu, nie drogy“ Svit 2018/2019

Podtatranská žiacka hokejbalová liga SORRISO pod záštitou Slovenskej hokejbalovej únie (SORRISO PŽHbL U13) za organizačného vedenia Mládežníckeho hokejbalového klubu Lords Ball Svit v spolupráci s projektom „Zober loptu, nie drogy“, OZ Buď fair play, Centrom voľného času Svit, Strednou odbornou školou Svit, je určená žiakom podtatranských základných škôl popradského okresu kategórie do 13 rokov, pre chlapcov narodených 1.1.2006, 2007, 2008 a mladších a dievčatá narodené 1. 1. 2005 a mladšie, s možnou výnimkou dvoch hráčov (chlapcov) narodených 1.1. 2005 a mladších.

Podtatranská žiacka hokejbalová liga v sezóne 2018/2019 otvára svoj 4. súťažný ročník. V predchádzajúcej sezóne 2017/2018 Podtatranská žiacka hokejbalová liga prebiehala v dvoch súťažných kategóriách, do 8 a 12 rokov. Titul Majstrov PŽHbL U8 si vybojovalo družstvo zo ZŠ Liptovská Teplička, 2.miesto obsadil tím zo ZŠ Batizoviec, 3. ZŠ Spišská Teplica, 4. ZŠ Komenského Svit, 5. CVČ Lords Ball Svit, 6. ZŠ Mierová Svit. V kategórii U12 sa Majstrom PŽHbL stalo družstvo ZŠ Vikartovce, 2. miesto obsadila ZŠ Batizovce, 3. ZŠ Komenského Svit, 4. ZŠ Mierová Svit, 5. ZŠ Liptovská Teplička, 6. ZŠ Štrba, 7. Spišská Teplica, 8. ZŠ Lučivná.

1. Organizátor súťaže: Mládežnícky hokejbalový klub Lords Ball Svit

2. Víťaz SORRISO Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U13 (SORRISO PŽHbL U13) sa stane „Majstrom SORRISO Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U13 v sezóne 2018/2019.

3. Záväznú prihlášku do SORRISO Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U13 (SORRISO PŽHbL U13) – Svit 2018/2019 je každé družstvo povinné zaslať mailom na lords.ball.svit@gmail.com, najneskôr do 9. októbra 2018.

4. Družstvá zašlú súpisku družstva v elektronickej podobe najneskôr do 9. októbra 2018 na adresu lords.ball.svit@gmail.com.
Na súpiske musí byť stále najmenej 11 hráčov vrátane 1 brankára. Na súpiske je potrebné uviesť priezvisko, meno hráča, rodné číslo, adresu hráča. Veková kategória U13 pre daný ročník: chlapci narodení 1. 1. 2006, 2007, 2008 a mladší, u dievčat 1. 1. 2005 a mladšie, s možnou výnimkou dvoch hráčov (chlapcov) nar. 2005. Doplnenie súpisky hráčmi počas súťaže je možné najneskôr 3 dni pred zápasom, v ktorom nastúpia.

5. Štartovné: 0€

6. Miesto konania:
Hokejbalové ihrisko vo Svite vedľa bývalého hotela „Mladosť“ (smer krytá plaváreň, vľavo od kostola, vedľa bývalého hotela „Mladosť“).

7. Termíny SORRISO Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy (SORRISO PŽHbL U13 Svit 2018/2019 (orientačné termíny: mesiac / rok):

1. kolo10/2018
2. kolo10/2018
3. kolo11/2018
4. kolo11/2018
5. kolo4/2018
6. kolo4/2019
7. kolo5/2019
8. kolo5/2019
9. kolo6/2019 – záverečné kolo, vyhodnotenie), ukončenie ligy najneskôr do 14.6.2019

8. Rozlosovanie SORRISO Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U13 – Svit 2018/2019 bude uverejnené prihláseným družstvám do 12. októbra 2018.

9. Hrací čas – 2×10 min. čistého času, prestávka je 2 min.

10. Tresty – 1min./ trestné strieľanie, 3 min.,5 min., DKZ, TH

11. Systém hry – každý s každým 2×, v hre 5 + 1 hráčov (systém hry môže byť upravený a upresnený v závislosti od počtu prihlásených družstiev, ktorý bude definitívny zaslaním rozlosovania SORRISO Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U13 – Svit 2018/2019.

12. V Zápise o stretnutí podľa Súťažného poriadku SHbÚ, je stanovený počet hráčov na stretnutie v minimálnom počte 1 brankár a 9 hráčov, organizátor súťaže pre túto kategóriu stanovuje výnimku nastúpeného družstva min. 1 brankár a 6 hráčov.

13. Hodnotenie:
- víťazstvo v normálnom hracom čase 3 body
- víťazstvo po nájazdoch 2 body
- prehra po nájazdoch 1 bod
- prehra v normálnom hracom čase 0 bodov

Kontumačný výsledok: 3 body + výsledok 5:0, ak je výsledok na ihrisku lepší zostáva v platnosti.
O kontumácii rozhoduje rozhodcovia, usporiadateľ, tri kontumácie znamenajú vylúčenie zo súťaže.

14. Určenie poradia družstiev

  • celkový počet bodov
  • body zo vzájomných zápasov
  • rozdiel gólov zo vzájomných zápasov
  • väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
  • rozdiel gólov zo všetkých zápasov
  • väčší počet strelených gólov zo všetkých zápas

15. Rozhodcovia budú nominovaní usporiadateľom súťaže.

16. SORRISO Podtatranská žiacka hokejbalová liga U13 (SORRISO PŽHbL U13) 2018/2019 bude prebiehať podľa platných hokejbalových pravidiel Slovenskej hokejbalovej úniewww.hokej­bal.sk.

17. Usporiada­teľská a zdravotná služba počas zápasu Organizátor zabezpečí minimálne dvoch usporiadateľov, ktorí budú riadne označení farebnými vestami, zdravotníka (lekárničku) pre prípadné ošetrenie, priestor pre parkovanie dopravných prostriedkov družstiev a funkcionárov stretnutia.

18. Vyhodnotenie:
Prvé tri umiestnené družstvá budú ocenené medailami, pohármi,v závere budú ocenení najlepší brankár, útočník, strelec, nahrávač, obranca, najužitočnejší hráč, SORRISO Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy U13– Svit 2018/2019.

19. Informácie: PhDr. Ladislav Kalasz (0911 448 709, lords.ball.svit@gmail.com)

Ing. Gabriela Chovaníková – Výkonná riaditeľka Projektu „Zober loptu, nie drogy“
PhDr. Ladislav Kalasz – za vedenie MhbK Lords Ball Svit