Košice Minibasketbalová liga 2018/2019 - Vyhodnotenie VI. kola, Kategória - staršie

KROMPACHY S PRVOU ÚČASŤOU V MBL

V poradí šieste kolo v projekte MBL sa uskutočnilo v nedeľu 10.3. 2019. Turnaj bol venovaný kategórii staršie nádeje. Telocvičňa na ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach bola v tejto deň otvorená chlapcom a dievčatám s ročníkom narodenia 2007 a ml. Ponúknutú šancu stráviť nedeľu v spoločnosti basketbalu využili zástupcovia týchto družstiev:

ZŠ Drábova (dievčatá) Young Angels Academy Košice
ZŠ Lechkého (dievčatá) Young Angels Academy Košice
Gym. Park Mládeže (dievčatá) Young Angels Academy Košice
ZŠ Levoča (mix) BK SO Levoča
ZŠ Komenského Poprad “B” (dievčatá) BAM Poprad
ZŠ Maurerova (dievčatá) BK Kovohuty Krompachy
Miškolc (dievčatá) U11 DVTK Miškolc
ZŠ Starozagorská (chlapci) Tydam UPJŠ Košice

„V tomto marcovom kole sme našu basketbalovú rodinu v projekte MBL rozšírili o nového účastníka z Krompách.Máme radosť, že sa k nám pridalo ďalšie družstvo, ktoré sa venuje basketbalu detí. Mladé basketbalistky z Krompách sú v poradí 21 družstvo, ktoré sa v kategórií staršie nádeje zapojilo do tohto ročníka. Druhú marcovú nedeľu s nami v telocvični strávilo 86 detí, ktoré si zmerali sily v 12 stretnutiach. Účasť 8 družstiev z piatich miest, pričom nás pravidelne navštevujú už aj basketbalistky z DVTK Miškolc sú tou najkrajšou vizitkou našej systematickej práce. Do konca aktuálneho ročníka nám ešte ostáva usporiadať dve kolá, ktoré prinesú deťom nevšedné športové zážitky. Prostredníctvom tejto našej Miniligy dávame najavo, že nám nie je ľahostajná budúcnosť basketbalu a nesmierne si vážime každého jedného účastníka, ktorý pracuje na raste budúcich generácií basketbalistiek a basketbalistov. Za pomoc pri rozhodovaní zápasov patrí vďaka bývalým basketbalistkám Dominike Gomonaiovej a Lucii Tóthovej.

Cenu Basketlandu „You are the future” materiálnu a produktovú podporu, určenú pre vybraných najperspektív­nejších mladých hráčov, v rámci programu podpory talentovaných mladých basketbalistov a basketbalistiek získali Emma Harčárová (ZŠ Lechkého) a Samuel Michalik (ZŠ Starozagorská). Gratulujeme a tešíme sa na ich účasť na Basketland campe 2019”, vyjadril sa hlavný organizátor Radko Dvorščák.

Autor: Radko Dvorščák