Bratislava MBK Karlovka - Miniliga

Deti na basket

Vo štvrtok 07. februára 2019 prebiehali na ZŠ A.Dubčeka (hala Majerníkova) v rámci vyučovania otvorené hodiny basketbalu. Zapojili sme najmenších školákov 1.-4. ročník do basketbalovo-pohybových hier. Pod vedením skúsenej koordinátorky prípraviek Gabiky Rebrošovej deti súťažili v rôznych disciplínach.
Deti, ktoré majú záujem, môžu pokračovať v basketbalových prípravkách, organizovaných klubom MBK Karlovka na jednotlivých školách v rámci krúžkov pohybových a loptových hier pod vedením skúsených trénerov. http://www.mbkkarlovka.sk/…minibaskety/

Pondelky od 14:30 do 15:30 pre 1. a 2. ročník

Štvrtky od: 14:30 do 15:30 pre 3. a 4. ročník

Informácie: koordinátorka prípraviek Gabika Rebrošová, kontakt: 0948/948144

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka, sa týmto chce poďakovať vedeniu školy za podporu uvedenej športovej akcie a zároveň veľká vďaka patrí aj pre neziskovú organizáciu „Zober loptu nie drogy“ ktorá túto akciu pomohla sponzorovať vecnými cenami.

Zdroj: www.mbkkarlovka.sk