Poprad Minimixbasketbal 2018/2019 - Propozície 1. kola (II. skupina)

BAM Poprad,
MsÚ Poprad – odb. školstva, mládeže a športu
Projekt „Zober loptu, nie drogy“
Základná škola Komenského Poprad

P R O P O Z Í C I E 1. kola v II. skupine

9. ročníka Žiackej ligy mesta Poprad v minibasketbale zmiešaných družstiev najmladších žiačok a žiakov v šk. roku 2018/2019

A) Všeobecné ustanovenia

1. Vyhlasovateľ: Mesto Poprad, Projekt „Zober loptu, nie drogy“, BAM Poprad, BKM Iskra Poprad

2. Organizátor: ZŠ Komenského Poprad v spolupráci s BAM Poprad

3. Termín: Streda 16.1.2019 o 9,00 h. Prezentácia o 8,30 h

4. Účastníci: ZŠ Komenského Poprad, ZŠ Jarná Poprad, ZŠ Spišská Teplica

5. Kategórie: Žiačky a žiaci základných škôl narodení 01.09.2008 a ml.

6. Riaditeľstvo turnaja: Mgr. Monika Strnková, riaditeľka školy

7. Organizačný výbor: Alena Kováčová a Ing. Fáberová za BAM Poprad, PaedDr. Mária Vojtaššáková

8. Ekonomické zabezpečenie: Rozhodcov a zapisovateľov zabezpečí BAMP, pitný režim mesto Poprad.

B) Technické ustanovenia

1. Účastníci:
15 členné družstvo je zložené tak, aby chlapci i dievčatá mohli odohrať svoje štvrtiny aj s možnosťou striedania a 2 vedúci.

2. Podmienky účasti:
Súpiska predložená pri prezentácii, obsahujúca meno a priezvisko, dátum narodenia, musí byť potvrdená riaditeľom školy.

3. Pravidlá:
Súťaží sa podľa platných pravidiel FIBA (pre minibasketbal) 1 a 3 štvrtinu hrajú dievčatá, 2 a 4 štvrtinu hrajú chlapci jednotlivých škôl proti sebe.

4. Hrací systém a čas: V skupinách každý s každým 4×6 min.

5. Hracia lopta: Hracia lopta č. 5.

6. Vložené súťaže:
Na turnajoch v skupinách sa v prestávkach medzi zápasmi uskutočnia jednoduché športovo – šikovnostné súťaže, do ktorých budú zapojení všetci hráči všetkých troch družstiev (prípadný nižší momentálny počet hráčov na turnaji neovplyvní výsledok). Súťaže budú orientované napr. na určitý počet prihrávok na čas, na streľbu na kôš a streľbu po dvojtakte všetkých hráčov na dosiahnutie určitého počtu bodov kde o výsledku rozhodne dosiahnutý čas, alebo súťaže agility na jednoduchej prekážkovej dráhe pre určený počet vedúcim družstva vybraných pretekárov, napr. 5 chlapcov a 5 dievčat, kde o poradí rovnako rozhodne dosiahnutý čas družstva. Súťaže bude organizovať odborný garant a organizátorská škola, budú sa evidovať samostatne. Súťaže počas troch turnajov, nemusia byť rovnaké, o disciplínach rozhodne organizátorská škola v spolupráci s odb. garantom. Bližšie pokyny o tom či budú v prestávke súťažiť 2 družstvá ktoré dohrali zápas, alebo všetky družstvá a o spôsobe evidovania výsledkov dá bližšie informácie BAMP na úvodnej porade vedúcich družstiev.

7. Prihlášky:
Školy boli zaradené do súťaže na základe oficiálnej prihlášky na začiatku šk. roka 2018/2019.

C) Rôzne ustanovenia:

1. Za zdravotný stav účastníkov zodpovedá vysielajúca škola.
Organizátor zabezpečí lekárničku. Prípadné poistenie účastníkov je v kompetencii a na rozhodnutí vysielajúcej školy. Každý účastník musí mať preukaz poistenca.

Mgr. Monika Strnková – v.r. riaditeľka školy
Alena Kováčová – v.r. BAM Poprad
PhDr. Jozef Pavlík – koordinátor ŽLMP