Krompachy ŠD ŠZŠ 2017/2018 - Volejbal

Akcia : Volejbalový turnaj

Téma : „Zober loptu, nie drogy“

Trieda : 7.A, 8.A, 6.C

Počet žiakov : 19

Dátum : 9. marec 2018

Zodpovedná : Mgr. M. Belejová, Mgr. S. Semanová

Dňa 9. marca 2018 sa uskutočnil volejbalový turnaj, ktorého sa zúčastnili žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka Špeciálnej základnej školy v Krompachoch.
Táto športová akcia bola vedená v duchu hlavnej myšlienky projektu "Zober loptu, nie drogy“ .
Družstvá boli rozdelené podľa farieb (žltý, zelený). Víťazom sa stalo družstvo zelených. Počas celej akcie vládla zdravá športová atmosféra.
Cieľom bolo podporiť športovanie v škole a motivovať žiakov k športovým aktivitám vo voľnom čase.