Podolínec Hokejbalová liga 2017/2018 U8 - Propozície

Regionálna žiacka hokejbalová liga „Horný Spiš“ U8

Slovenskej hokejbalovej únie v spolupráci s projektom „Zober loptu, nie drogy“

Podhorany 2017/2018

Regionálna žiacka hokejbalová liga „Horný Spiš“ Slovenskej hokejbalovej únie (RŽHbL HS SHbÚ) pod organizačným vedením Súkromného centra voľného času Podhorany a CTM Worms v spolupráci s projektom „Zober loptu, nie drogy“, OZ Buď fair play, Centrom voľného času P.A.K. Podolínec, je určená predovšetkým žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia regionálnej oblasti (kežmarského a staroľubovianskeho okresu) kategórie do 8 rokov, žiakom ročníkov narodenia 1.1.2010 a mladších (dievčatá 1. 1. 2009 a mladšie).

Regionálna žiacka hokejbalová liga v sezóne 2017/2018 otvára svoj 3. súťažný ročník. V poslednej odohratej sezóne 2016/2017, 2. ročníku RŽHbL sa Majstrom RŽHbL U16 stalo družstvo ZŠ Holumnica, 2. ZŠ Rakúsy, 3. ZŠ Lomnička, 4. SCVČ a ZŠ Podhorany „A“, 5. SCVČ a ZŠ Podhorany „B“, 6. CVČ P.A.K. Podolínec, 7. ŠZŠ Podolínec

1. Vyhlasovateľ súťaže: Slovenská hokejbalová únia

2. Organizátor súťaže RŽHBL „Horný Spiš“: SCVČ Podhorany, CTM Worms a Projekt „Zober loptu, nie drogy“

3. Víťaz Regionálnej žiackej hokejbalovej ligy „Horný Spiš“ U8 (RŽHbL_HS SHbÚ) sa stane „Majstrom Regionálnej žiackej hokejbalovej ligy „Horný Spiš“ Slovenskej hokejbalovej únie 2017/2018“ kategórie do 8 rokov.

4. Záväznú prihlášku do Regionálnej žiackej hokejbalovej ligy „Horný Spiš“ U8 (RŽHBL HS SHbÚ) – Podhorany 2017/2018 je každé družstvo povinné zaslať mailom na podhoranyscvc@gmail.com, najneskôr do 22. septembra 2017.

5. Družstvá zašlú súpisku družstva v elektronickej podobe najneskôr do 22. septembra 2017 na adresu podhoranyscvc@gmail.com .
Na súpiske musí byť stále najmenej 9 hráčov vrátane 1 brankára. Na súpiske je potrebné uviesť priezvisko, meno hráča, rodné číslo, adresu hráča. Veková kategória U8 pre daný ročník: hráči narodení 1. 1. 2010 a mladší, u dievčat 1. 1. 2009 a mladšie. Doplnenie súpisky hráčmi počas súťaže je možné najneskôr 3 dni pred prvým zápasom, v ktorom nastúpia.

6. Štartovné: 0€

7. Miesto konania: Hokejbalové ihrisko v Podolínci.
Kategória U8 sa bude hrať na šírku ihriska (nie na celé ihrisko!).

8. Termíny Regionálnej žiackej hokejbalovej ligy „Horný Spiš“ (RŽHbL HS SHbÚ) U8 – Podhorany 2017/2018 (orientačné termíny: mesiac/rok):

1. kolo9/2017
2. kolo10/2017
3. kolo10/2017
4. kolo11/2017
5. kolo4/2017
6. kolo4/2017
7. kolo5/2017
8. kolo5/2017
9. kolo6/2017 (záverečné kolo, vyhodnotenie Regionálnej žiackej hokejbalovej ligy U8)

9. Rozlosovanie Regionálnej žiackej hokejbalovej ligy „Horný Spiš“ U8 – Podhorany 2017/2018 bude uverejnené prihláseným družstvám do 26. septembera 2017.

10. Hrací čas – 2×10 min. čistého času, prestávka je 2 min.

11. Tresty – 1min., 3 min.,5 min., DKZ, TH

12. Systém hry – každý s každým 2×, v hre 3 + 1 hráčov (systém hry môže byť upravený a upresnený v závislosti od počtu prihlásených družstiev, ktorý bude definitívny zaslaním rozlosovania Regionálnej žiackej hokejbalovej ligy – Podhorany 2017/2018)

13. V Zápise o stretnutí podľa Súťažného poriadku SHbÚ, je stanovený počet hráčov na stretnutie v minimálnom počte 1 brankár a 9 hráčov, organizátor súťaže pre túto kategóriu stanovuje výnimku nastúpeného družstva min. 1 brankár a 5 hráčov.

14. Hodnotenie :
- víťazstvo v normálnom hracom čase – 2 body
- remíza v normálnom hracom čase – 1 bod
- prehra v normálnom hracom – 0 bodov
- v play-off v prípade remízy samostatné nájazdy

Kontumačný výsledok: 2 body + výsledok 5:0, ak je výsledok na ihrisku lepší zostáva v platnosti.
O kontumácii rozhoduje: rozhodcovia, usporiadateľ.
Tri kontumácie znamenajú vylúčenie zo súťaže.

15. Určenie poradia družstiev

  • celkový počet bodov
  • body zo vzájomných zápasov
  • rozdiel gólov zo vzájomných zápasov
  • väčší počet strelených gólov zo vzájomných zápasov
  • rozdiel gólov zo všetkých zápasov
  • väčší počet strelených gólov zo všetkých zápas

16. Rozhodcovia budú nominovaní usporiadateľom súťaže.

17. Regionálna žiacka hokejbalová liga (RŽHbL_HS SHbÚ) 2017/2018 bude prebiehať podľa platných hokejbalových pravidiel Slovenskej hokejbalovej únie www.hokejbal.sk.

18. Usporiada­teľská a zdravotná služba počas zápasu
Organizátor zabezpečí minimálne dvoch usporiadateľov, ktorí budú riadne označení farebnými vestami, zdravotníka (lekárničku) pre prípadné ošetrenie, priestor pre parkovanie dopravných prostriedkov družstiev a funkcionárov stretnutia.

19. Vyhodnotenie:
Prvé tri umiestnené družstvá budú ocenené medailami, pohármi, v závere budú ocenení najlepší brankár, útočník, obranca, najužitočnejší hráč a talent Regionálnej žiackej hokejbalovej ligy „Horný Spiš“ U8 – Podhorany 2017/2018.

20. Informácie: PhDr. Ladislav Kalasz (0911 448 709, podhoranyscvc@gmail.com)

Ing Gabriela Chovaníková – Výkonná riaditeľka Projektu „Zober loptu, nie drogy“
PhDr. Ladislav Kalasz – za vedenie MhbK Lords Ball Svit