Koškovce Florbal - Propozície

Koškovce Florbalový turnaj

„Zober loptu, nie drogy“

A.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Organizátor: ZŚ s MŚ Koškovce, Projekt „Zober loptu, nie drogy“

Počet družstiev: 4

Termín: 16. november 2017

Miesto: Telocvičňa ZŠ s MŠ Koškovce

Kategória:
Starší chlapci základných a špeciálnych základných škôl (potrebné doložiť súpisku žiakov potvrdenú vysielajúcou školou!!!)

Počet hráčov v družstve: 7 /4 hráči + 1 brankár + 2 náhradníci/

B.TECHNICKÉ USTANOVENIA

Pravidlá súťaže: Budú vysvetlené pred začiatkom turnaja.

Výstroj: Hráči musia mať vhodnú obuv do telocvične.

Systém: Hrá každý s každým, hrací čas 2×15 minút.

Hodnotenie:
- víťazstvo – 3 body
- remíza – 1 bod
- prehra – 0 bodov

Určenie konečného poradia:
- celkový počet bodov
- body zo vzájomných zápasov
- rozdiel gólov zo vzájomných zápasov
- rozdiel gólov zo všetkých zápasov

Rôzne:
Za zdravotný stav hráčov zodpovedá vysielajúca škola, každý účastník si prinesie kartu poistenca. Vysielajúca škola zodpovedá za bezpečnosť žiakov. Žiaci budú rešpektovať pokyny organizátora. Za odložené veci organizátor nezodpovedá.

Vyhodnotenie a ceny: ceny zabezpečí spoluorganizátor projekt „Zober loptu, nie drogy“

Kontakt:
František Bočkay (riaditeľ ZŠ s MŠ Koškovce) – e-mail: frantisek.bockay@gmail.com, Tel. kont.: 057 07 88 80 00
Matej Macicha (projektový koordinátor) – e-mail: matej.macicha@zoberloptu.sk

     

    Súvisiace články

     

    Projekt podporili

    SEPS, a.s.TiposNestléLuckaMinisterstvo zdravotníctva SR